Back to All Events

Årsmøte i Skui vel tirsdag 30. april kl 1900 på Skui grendehus

Årsmøtet Skui vel tirsdag 30. april 2019

Foredrag på årsmøtet:

Hvordan jobber Bærum kommune for å redusere forurensningene Sandvikselva fører med seg til fjorden?

Elva bidrar med store mengder næringstoffer, slam, tungmetaller og forurensninger til fjorden - -

Ingvild Tandberg, Vannområdekoordinator, siv.ing. Bærum kommune

Gro Angeltveit, vannforvalter, marine biolog, Bærum kommune

 

Hva skjer med fisken i Indre Oslofjord? 

Blir det mindre torsk (efisk) på grunn av overhøsting eller er vi vitne til en økosystemendring? 

Det er nå forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden, og fra Lindesnes til Svensekgrensen fra 15.juni.

Ser vi samme tendens hos sjøørreten?

Thrond O Haugen Prof. fiskeøkologi og fiskeforvaltning NMBU,

 

Årboka finner du på Arkfanen Årbøker