Hvis du ikke er det, hva må til for at du skulle kunne bli det?

Vi som er med, og i tillegg frivillig er blitt med i styret, synes at «alle» burde vært med for på den måten være med å «forme» vårt felles nærområde fremover.

Det skjer veldig mye i nærområde som på sikt vil kunne få stor innvirkning på vår felles fremtid; fremtidig grunnlag for vårt bomiljø, vår tilgang til marka, våre transportmuligheter, vaner og ønsker «bestemmes/avgjøres» nå.

Føler du deg til tider «maktesløs og overkjørt»?
Det er du i såfall ikke alene om, det er nettopp derfor vi må stå samlet og jobbe sammen.
Enige om alt? Nei, men til tross for uenighet jobber vi sammen.

Vil du vite mer om Skui Vel så «møt oss» på nettet, vi har egen hjemmeside:
www.skuivel.no og vi er på Facebook.

Registrer deg hos oss på
www.skuivel.no

Ved å oppgi E-post, navn, postadresse og telefon.

Vi trenger din e-post for å fortsatt holde en lav medlemskontingent. Sende giro i posten er dyrt

Kryss av om du vil ha ytterligere informasjon på e-post.

Eller ta direkte kontakt: Sekretær Kåre Smeland       913 17 328     kaa-sme@online.no

Kontingenten er rimelig og for tiden: Huseier: kr. 150, Leieboer kr. 100, Andelshaver/pensjonist kr 80.

Skui Vel arbeider for deg og nærmiljøet - et godt bo og oppvekst miljø.

Noen av sentrale saker for Skui Vel i den senere tid:

 • Ny E16 fra Wøyen - Bjørum og Bjørum - Sollihøgda
 • Ringeriksbanen
 • Bevare Jordbru og Marka som friluftslivsområde
 • Sikre grøntområder og dyrkbar mark
 • Reguleringssaker i nærmiljøet
 • ISI reguleringsplan og oppfølging
 • Trafikksikkerhet og skolevei
 • Opprettholde smett, stier og snarveier
 • Bussforbindelse og sykkelveier
 • Rene elver og bekker og bevart elvelandskap
 • Berghoff – hvor Berghoff barnehage leier lokaler
 • Strøsandkasser og benker
 • Kulturvandringer og skilting
 • Bevare Skuibakken som et kulturminne i drift
 • med mer

Skui vel arbeider for gode og fremtidsrettede løsninger