Renovasjonsordning i Bærum 2014

Vedlagt ser du Skui vel sin uttalelse om renovasjonsplanen for 2014. Skui vel anbefaler at dagens sekkebaserte løsning fortsetter, det er det mest praktiske, hygeniske, fleksible og ikke minst rimeligste for kommunen og dermed for beboerne i forhold til beholderløsning. Matavfall foreslås samlet i grønne poser sammen med restavflallet slik det gjøres i Oslo kommune.

Les vedlegg