Høring om plassering av basestasjoner for mobilnett på kommunens eiendommer

kui vel har uttalt seg om basestasjoner for mobilnett.

Vi mener bla. annet at det er viktig at en har en god og stabil mobildekning, og viktig at kommunen har gjennomarbeidet retningslinjer for en god mobilutbygning.

Skui vels oppfatning er at kommunen utfra føre var prinsippet bør være restriktive til å plassere sendere/mottakere/basestasjoner på følsomme plasser som f.eks.:

- Plasser/lokaler hvor barn normalt oppholder seg (skoler, barnehager, leke- og idrettsplasser, etc.)

- Plasser/lokaler hvor spesielt følsomme personer oppholder seg (sykehus, behandlingsinstitusjoner, o.l.)

- Plasser med spesielle natur og miljøkvaliteter

Se brevet i sin helhet i vedlegget

Vedlegg