Innspill om flytting av Franzefoss gjennvinning til Bjørum sag

Forslaget vil være ødeleggende for utviklingen av Avtjerna Bolig område og stasjon på Bjørum sag. Det er ikke noe som heter "Midlertidig gjenvinningsanlegg" - . Et slikt anlegg kommer til å bli permanent.

Det vil ikke minst få

  • negative miljøkonsekvenser
  • konsekvenser for vilttrekk
  • forurensningskonsekvenser for kultiviering av laks i Sandviksvassdraget
  • forringing av bokvaliteten på Avtjerna mm

Se ellers utfyllende innspill i vedlagte Pdf-fil

Vedlegg