Kontroll/Kjettingplass Økriveien 60

Skui vel har sendt innspill på valg av kontroll/kjettingplass i Økriveien 60. Vi synes IKKE de alternativene som er lagt fram er gode løsninger. Plassen blir for litenog det legges opp til at påkjørignsrampa mot Sollihøgda blir stengt ved kontroll og kjettingpålegginjg. Vi har derfor kommet med en alternativ plassering ved ISI, som ikke hindrer annen trafikk og framstår etter vårt syn som et bedre alternativ som må vurderes. Berger og Rykkinn vel og Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening støtter også vårt alternativ. Se ellers vedlagte PDF for hva vi har skrevet og konkret kommet med forslag på.

Vedlegg