BNF inviterer til Åpent møte onsdag 8. november kl 1630- 2100 på Bekkestua bibliotek - Vår praktfulle natur - kulturlandskapet i Bærum

Kulturlandskapet i Bærum har en vakker og variert
natur med stort biologisk mangfold. Maten vi
lever av produseres i miljøer som dette. Det
er en stor glede å invitere til et lite innblikk i
disse naturperlene. Vi har samlet folk med ulike
innfallsporter til Bærums kulturlandskap. Denne
kvelden deler de sin kunnskap, viser bilder og
forteller om sine opplevelser.

Se invitasjon her