Bygging av hybelbygg Ringerikesveien 283 - Dispensasjonsøknad

Det foreslås å bygge hybelhus for vanskeligstilte på grøntområde langs Isielven og det søkes
dispensasjon fra planbestemmelser.

Etter lang tid og mye arbeid er endelig dette området i Isielvens kantsone ryddet for søppel og containere. Området ble i KDP Sandviksvassdraget lagt ut til grøntområde/park og naturområde. Vi forventer at kommunen respekterer sine egne vedtak på egen grunn og ikke søker dispensasjon for annen bruk. Dette sender meget uheldig signaleffekt

Skui vel har sendt brev til Bærum kommune der vi fraråder dispensasjonssøknaden.

Dokumentet finner du HER

Skui vel har og sendt klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus angående denne saken. Dokumentet finner du HER