Ruter har endret navn på Skui Samvirkelag til Sandsbakkene

Skui vel mener at Ruter må samarbeide med lokalmiljøet før de endrer navn på holdeplasser. Det er et ønske og en forutsetning å beholde «Skui» som del av navnet på denne holdeplassen. «Skui» navnet er en del av identiteten til stedet og «Skui Samvirkelag» fungerer som et «senter» selv om Skui strekker seg fra Horniveien til Bjørum Sag, via Smestad.

Å bruke den lille krokete brattbakken «Sandsbakkene» som navn, bare for de det er nærmeste «vei», er i dette tilfellet et dårlig valg. Det er bare lokale oppsittere som vet hvor «Sandsbakkene» er. Navnet Skui samvirkelag har lang og god historisk forankring samtidig som det referer til butikk, med samme innhold, kolonialbutikk, og i samme bygg som fortsatt ligger der og drives. Vi har derfor vanskelig for å se at det er noe avgjørende «galt» med navnet.

Se ellers brevet til Ruter HER