Metallgjenvinning/destrueringa av fritidsbåterSkuui vel

Skui vel har i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus uttalt seg om Metallgjennvinning som en del av Isi- anlegget.

Vi mener:

 Glassfiber båter i store størrelser gir utfordringer å gjenvinne.
 Det bør beskrives mer i detalj hvordan prosessen vil foregå.
 Det kreves at prosessen sikres i forhold til forurensing, avrenning, støy og støv og derved
foregår i egnet hall.

Dokumentet finner du HER