Ringeriksbanen - Høringsinnspill angående deponi Lorangmyr-Avtjerna

Skui vel har uttalt seg om deponi for gjenvinningsanlegg for stein og betong fra Ringeriksbanen

Vi mener:

  • Skui vel vil fraråde at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan og driftstillatelse.
    • Dersom krav som vi har stilt ovenfor ikke lar seg gjennomføre må alternativt eiendommene innløses.
    •  Hvis en ikke greier å få til et lukket anlegg, må en se på knusing andre steder hvor virksomheten er lukket

Dokumentet finner du HER