Høring: Reguleringsplan - Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16

 Skui vels merknader  til Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 følger nedafor

Vi håper at vårt innspill og forslaget om alternativt deponi støttes av flere organisasjoner.         Det vil legge press på Bane NOR og overordnede myndigheter til å intensivere arbeidet for å finne alternativer og avtagere av massene. Så vidt vi forstår er det store deler av det som tas ut som ikke er "kvalitetsmasser" og som derved vil deponeres til evig tid.

 

Her er dokumentet