BUSSANLEGG SKUI, RINGERIKSVEIEN 272 A/B Oppgradering med riving, tilbygg og diverse arbeider utomhus

De mange dispensasjoner viser at det ikke plass til anlegget.

De påpekte problemer bl.a. med trafikksikkerhet, snødumping og støy er ikke løst.

Vi er imot at anlegget utvides. Resursene må legges i å finne et nytt sted med fremtidsrettede løsninger og muligheter.

Anlegg for bussdrift er en samfunnsmessig betydning og må tas med i kommunens arealplan.

Slike anlegg er å betrakte som industrianlegg, med støy og forurensningsrisiko samt nær

døgnkontinuerlig trafikk og drift og skal ikke legges inntil boligområder

Hele brevet kan du se HER