Ringeriksveien 171, Søknad om anlegge betongblandeverk og utkjørsel

Området er en smal tomt mellom Ringeriksveien og Isielven. Området er del av

kommunedelplan Sandviksvassdraget Bjørnegårdsvingen – Bjørum Sag. Området er sterkt

flomutsatt.

Skedsmo Betong gjennom Cowi søker om å anlegge betongblandeverk på denne tomten.

Betongblandeverk er en forurensende virksomhet med stort potensiale for forurensning av det

vernede Sandviksvassdraget hvor en nå arbeider med å bedre vassdragets tilstand i henhold til

Vanndirektivet. Det er krav om bedring av vannkvaliteten og vassdragets økologiske tilstand.

Forurensende virksomhet langs Isielva er ikke tillatt, ref. Kommunedelplanen.

Dokumentet ser du HER