Høring / offentlig ettersyn - detaljregulering for Avtjerna snødeponi, detaljregulering

Skui vel har sendt brev til Bærum kommune om detaljregulering for snødeponi på Avtjerna. Vi har konkludert med følgende

  • Det må finnes en løsning uten risiko for forurensning av vassdrag.

  • Sjøanlegg. Smelting av snø og rensing i lekter sentralt beliggende i forhold til Oslo, Bærum og Asker, som f.eks. på Lysaker, Slemmestad, VEAS, Sandvika mfl. En tilleggsfordel ved sjøanlegg er at saltet ikke er noe problem, det går tilbake til saltvann.

  • Landbasert anlegg. Mer sentralt beliggende,

    - Franzefoss på Steinskogen som har lukket renseanlegg, - Isi-anlegget sørvestre del. Gassanlegget kan brukes til smelting og Isi trenger nytt renseanlegg, en vinn-vinn situasjon.

  • Det forventes en fremtidsrettet miljøvennlig løsning som bidrar til å bringe Rustanelva og Sandviksvassdraget, som vernet vassdrag, opp til god tilstand ikke forverring.

  • Det må utarbeides en konsekvensutredning (KU) for prosjektet og samlet for de mange prosjekter langs Rustanelva og Isielva som del av Sandviksvassdraget. Vassdragets tilstand må bedres!

  • Løsningen må være en miljø og klimaklok kommune verdig, da sett utfra flere aspekter som transport, arealbruk, kontroll på rensing og avrenning mv.

Hele dokumentet ser du H E R