Områderegulering for E16 Isi - Skoglund

Skui vel har sendt merknader om ovennevnte

At Bjørum Sag krysset fjernes medfører vesentlig økt trafikk på Ringeriksveien gjennom Skui.

Fordi:

- All trafikk på gamle E16 Ringeriksveien mot Sollihøgda fra og til søndre Avtjerna og

- All trafikk nordfra til Isi og

- All trafikk nordover fra Isi

Vil  ledes til Ringeriksveien og gjennom Skui for å komme til og fra E16 ved Isi eller Økri krysset.

DETTE KAN IKKE GODTAS

Se utdypning og alternativer i vedlagte merknader.

 

Flere må protestere ovenfor Statens Vegvesen Bærum kommune administrasjonen og politikerne.

Send gjerne videre til naboer og andre berørte.

Høringsfrist 4. september.

 Våre merknader ser du H E R