Skui vel har tatt opp med Statens vegvesen hvorfor begge tunnelløpa i både Skui- og Brennetunnellen stadig stenges. Forutsetnignen var at man skulle ha ordnet med et signalanlegg som kunne muliggjøre trafikk i et av tunnelløpa ved vedlikehold. Det viser seg at det ikke er penger igjen til dette. Vi synes detter er meget beklagelig og er noe irritert at dette ikke er prioritert. Anlegget er dermed ennå ikke ferdigstilt, fordi det vr en del av hele pakka at signalanlegget skulle vært installert og fungert optimalt. Skui vel kommer til å følge opp saken. Se ellers vårt brev til Statens vegvesen og svarbrevet vi har fått fra Statens vegvesen om saken

E6 2-veis trafikk i tunnel.pdf

Signert brev Skui Vel.pdf