Skui Vel er medlem av Bærum Velforbund
og Vellenes fellesorganisasjon. 
Geografisk omfatter vi området fra Kirkerudbakken
i sør og Sollihøgda i nord, Tanum i vest og Økri i øst